Jubileumsboka
             Kr. 400.-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diverse
6. mai 2015

 Administrasjonen

Selskapsmøtet:

Selskapsmøtet er høyeste myndighet. Det består av  de 18 stemmeberettigede som er pekt ut i henhold til § 6. Disse innkalles til et ordinært møte (årsmøte) en gang i året, vanligvis på ettervinteren. Møtet vedtar regnskap, budsjett og trekker opp retningslinjer for drifta det kommende år. Møtet foretar også de valg som er bestemt.

Styret:

Styret består av 6 medlemmer og 2 varam. De blir valgt etter en oppsatt  turnus fordelt på hovedpartene.

Styret  har den daglige ledelse i henhold til vedtak på selskapsmøtet

Styret består nå av:

Styrets leder:          Tore K. Vikan, 3632 Uvdal

Nestleder:              Einar Enerstvedt

Styremedlemmer:  Gun Helen Glesne
                            
Nils Helge Tufto
                            Knut Bakke Deinboll
                            Harald Flaata

Varamedlemmer:   1. Grethe Flaata
                            2. Ingebjørg H. Vøllo
                                                         

Regnskap og kontor:

Regnskapet er satt bort til Uvdal  Regnskapsservice A/S, og sekretærfunksjonen er satt bort til Ingebjørg Vøllo

 


Intranett


 
 
 


 

Adresse:                               Mob.nr:                                   Bank:                                      Org.nr.:
Nore og Uvdal Næringspark     416 22 612                                Nes Prestegjeld Sparebank        973 196 073 MVA
3632 Uvdal                                                                            Kontonr. 2351.09.57075

                                             E-post: t-k-v@online.no -  ihv@voello.com