Utleie hyttene
 
Utleie på Hardangervidda
6. juni 2012

Vi leier ut forskjelige typer hytter på Hardangervidda. De kan leies ut med sportsfiske, småvilt og storviltjakt.
Ta kontakt med Opdal Renkompani for mer informasjon.

"Slaveriet"

 

 


Intranett


 
 
 


 

Adresse:                               Mob.nr:                                   Bank:                                      Org.nr.:
Nore og Uvdal Næringspark     416 22 612                                Nes Prestegjeld Sparebank        973 196 073 MVA
3632 Uvdal                                                                            Kontonr. 2351.09.57075

                                             E-post: t-k-v@online.no -  ihv@voello.com