Utleie hyttene
 
Hytte til leie
12. juli 2005

Hytte på Imingfjell til leie (åremålsleie). Rett til garn og sportsfiske i Sønstevann.
Henvendelse telefon 95756908 snarest

 


Intranett


 
 
 


 

Adresse:                               Mob.nr:                                   Bank:                                      Org.nr.:
Nore og Uvdal Næringspark     416 22 612                                Nes Prestegjeld Sparebank        973 196 073 MVA
3632 Uvdal                                                                            Kontonr. 2351.09.57075

                                             E-post: t-k-v@online.no -  ihv@voello.com