Utleie hyttene
 
Steinbu på Hardangervidda!
16. januar 2001

Utleie av nyrestaurert "steinbu" i Imingdalen i Nore og Uvdal Kommune. Ideel for firmaer som ønsker dette som en attraksjon for sine ansatte, i det steinbua kan disponeres hele året.
Innflyttingsklar fra sommeren 2001.

 

 

 

 

 

Hytta er utvendig ca. 50 m3, innvendig 30-35 m3 boareal.
4 faste sengeplasser.

Leien omfatter:
              -hytta til disposisjon hele året
              -anledning til sportsfiske på anviste steder
              -villreinjakt
              -småviltjakt

Transport kan foregå med "Big Boss" terrengtraktor fra Imingfjell, ellers ingen bilveg fram.

Prisantydning: 100 000 ,-

Interesserte kan henvende seg til opdal-renkompani@numedal.net eller post@urs.no
eventuelt skriftlig henvendelse til;

Opdal Renkompani DA
3632 Uvdal


Utsnitt av området steinbua ligger i, hyttas beliggenhet merket med rød ring.

 


Intranett


 
 
 


 

Adresse:                               Mob.nr:                                   Bank:                                      Org.nr.:
Nore og Uvdal Næringspark     416 22 612                                Nes Prestegjeld Sparebank        973 196 073 MVA
3632 Uvdal                                                                            Kontonr. 2351.09.57075

                                             E-post: t-k-v@online.no -  ihv@voello.com