Utleie hyttene
 
"Slaveriet" på Hardangervidda
29. desember 2003

Det planlegges å sette i gang restaureringsarbeide av steinbuen "Slaveriet" som ligger ved Småge på Hardangervidda. Den er tenkt leid ut med sportsfiske, småvilt og storviltjakt.
Ta kontakt med Opdal Renkompani for mer informasjon.

"Slaveriet"

 

 


Intranett


 
 
 


 

Adresse:                               Mob.nr:                                   Bank:                                      Org.nr.:
Nore og Uvdal Næringspark     416 22 612                                Nes Prestegjeld Sparebank        973 196 073 MVA
3632 Uvdal                                                                            Kontonr. 2351.09.57075

                                             E-post: t-k-v@online.no -  ihv@voello.com